Konya Bevella Cam Balkon MereKaresi 2023 Fiyatı 1.600 TL ÜLKER CAM SİSTEMLERİ Konya Katlanır Cam Balkon Fiyatları
0507
 • ADRES
  Horozluhan, Aksu Sk. No:8, 42000 Selçuklu/Konya
 • MESAİ SAATLERİ
  08:00 - 18:00
 • 636 23 26
DENEME
İÇERİK HİZMETLER
 • 2018-03-18 10:47:02

Müşteri ve Firma arasında imzalanan sözleşme

MESKEN VEYA İŞ YERLERİNDE  TADİLAT ONARIM ve YAPIM İŞİNE AİT YAPILACAKLAR ve SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1.Bu sözleşme, bir tarafta…………………………………………………………………………………………..(bundan sonra Müşteri olarak anılacaklardır) ile diğer tarafta …………………………………………………………………………………….(bundan sonra Firma olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

MADDE 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1.Mal Sahibinin/Müşterinin/Firma Sahibinin

 1. Adı ve Soyadı :

 2. T.C. Kimlik no :

 3. Ünvanı:

d)   Adresi:         

e) Telefon numarası:

f)  Yapılacak işin adresi:

 

2.2.Firmanın

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:

b) Vergi Kimlik No:

c) Yüklenicinin tebligata esas adresi:

d) Telefon numarası:

e) E-posta :

 

2.3.Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4.Taraflar, yazılı tebligatı sadece posta yoluyla bildirim yapabilirler.

 

MADDE 3- İŞİN KONUSU, YAPILACAK İŞİN ADRESİ VE KAPSAMI

 

3.1. …………………………………………………………………………………………………………………

 

ADRESİNDE  BULUNAN İŞ YERİ/ MESKENE AİT TADİLAT ONARIM ve YAPIM İŞİNE” müşterinin , firmaya göstereceği yerlerde iş bu liste ve sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde alımı yapılacak malları, bunların uygulanmasını ve teslim edilmesini kapsamaktadır.

 

MADDE 4- GENEL HUSUSLAR

 

4.1.Mallar teslim edilmeden önce kullanılacak bütün malzemelerin numunelerini müşteri dilerse inceleyip test edebilir. Yapılacak iş veya işlerde Kullanılacak malzemelerin ana özellikleri iş bu sözleşmenin “ kullanılacak malzemeler” bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.

 

4.2.Müşterinin  gerekli gördüğü durumlarda kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygunluğunu test ettirebilecektir.Test sonucunda kabul edilebilir değerlerin altında sonuç veren malzemelerin kullanımına izin verilmeyecektir.

 

4.3.Yapılan denetimlerde, işin kapsamına ve/veya sözleşmeye aykırı uygulama yapıldığının tespit edilmesi durumda; uygulama sökülerek sözleşmeye uygun olarak yeniden yapılacaktır. Yapılan söküm ve sökülen imalat için firma herhangi bir ek talep etmeyecektir.

 

4.4.Sözleşmede belirtilen malzeme özellikleri veya yapılacak işin tanımı haricinde müşterinin keyfi isteği yada müşteriden kaynaklanan problemlerden dolayı yarım bırakılan, sökülen, tamamlanmayan işlerden dolayı müşteri sözleşmede belirtilen toplam tutarı ödemekle mecburiyetindedir.

 

4.5. Yapılacak iş veya işler belirtilen süre içerisinde firma tarafından müşteriye eksiksiz olarak teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde teslim edilemeyen/tamamlanamayan işler için firmaya sözleşmede belirtilen toplam sürenin %20 kadarı ilave olarak verilecektir. Sözleşmede belirtilen süre ve %20 ek süreninde sona ermesi ile belirtilen işler eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.


 

4.6. Sözleşmede belirtilen süre ve %20 ek süre de teslim edilemeyen veya eksik teslim edilen işlerde firma  tarafından müşteriye teslim edilemeyen her gün için sözleşmede belirtilen toplam bedel üzerinden % 0.5 oranında indirim uygulanır. İndirim uygulanacak gün sayısı ise sözleşmede belirtilen toplam sürenin % 50’ sini geçemez. Bu sürede de teslim edilemeyen işlerde ise filmi tarafından müşteriye toplam sözleşme bedelinin % 25’ i oranında ceza ödenir ve varsa ön ödemeler müşteriye iade edilir. Sözleşme bedelinin % 25’i iade edilen müşteri geciken günler için uygulanan günlük %0.5 indirim bedelini almayacaktır.


 

MADDE 5 MÜŞERİNİN SORUMLULUKLARI

 

5.1.  Müşteri sözleşmede belirtilen toplam tutarı, ödeme şekliyle birlikte ödemeyi kabul etmiş sayılır.

 

5.2. Müşteri sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak işlerden vazgeçemez. Sözleşme imzalandıktan sonra yapılacak işlerden vazgeçilmesi durumunda ise sözleşmede belirtilen tutar firmaya ödenecektir.

 

5.3. Sözleşmede belirtilen tarihden önce veya belirtilen tarihte iş teslimi yapılabilir. Firma tarafından sözleşmede belirtilen işin  teslimi yapılabilmesi için müşteri firma tarafından aranacak ve iş tesliminin yapılacağı tarih 1 gün önceden bildirilecektir. Eğer müşteri müsait değil ise yeni bir teslim tarihi film tarafından oluşturulacaktır. Yeni oluşturulan tarih sözleşmede belirtilen süreye ek olarak 7 iş gününü geçemez. Bu süre indirim gün hesabı veya ceza ödemeleri hesabında kullanılamaz.

 

5.4. Yapılacak olan iş müşteriye özel üretim/onarım/iş olduğundan iptal edilemez sözleşmede tanımı yapılan özellikleri değiştirilemez. Aksi durumda sözleşmede belirtilen toplam tutar firmaya ödenecektir.

 

5.5. Yapılacak olan işlerde müşterinin belirttiği bakım/onarım/iş yapılacak olan yerlerde kaynaklanan zemin, yer, sıva gibi bozukluklarda firma uygulanacak olan işin en iyi şekilde kullanılması için sözleşmede belirtilenin dışında ilave ek parçalar veya ustalık gerektirecek işler uygulayabilir bu durumda müşteri bunlara itiraz edemez.

 

MADDE 6 FİRMANIN SORUMLULUKLARI

 

6.1. Yapılacak işlerde müşteriye firma tarafından …………… garanti verilecektir.

 

6.2. Sözleşmede belirtilen iş tanımının dışına çıkılmayacaktır.

 

6.3. Sözleşmede belirtilen malzemelerin dışına çıkılmayacaktır.

 

6.4. Sözleşmede belirtilen süre içinde iş teslim edilecektir.

 

6.5. Müşterinin servis talebi en geç 5 iş günü içerisinde karşılanacaktır.

 

6.6. Yapılan iş usulüne uygun yapılmadığı yada sözleşmede belirtilenin dışında yapıldığı bilir kişi tarafından tesbit edilmesi durumunda firma tarafından yapılan iş sökülerek tüm haklarından vazgeçecektir.

 

İŞİN TANIMI VE FİYATI

 

Yapılacak işin tanımı:
 

Kullanılacak malzemelerin özelliği :


 

MADDE 6- Anlaşmazlık ve İhtilafların Çözümü

 

6.1.Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 7- SON MADDE:

 

7.1.Bu Sözleşme, bu madde dahil ve işin tanımı, fiyatı bölümü dahil 1. Maddeden 6. Maddeye kadar 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  

 

……………………………. tarihinde imzalanmıştır.